Tư vấn và cung cấp dịch vụ

  • Kết nối và tư vấn các cá nhân/công ty từ nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt nam (trên các lĩnh vực chính như bất động sản, tài chính, nông nghiệp) với các đối tác tiềm năng tại Việt nam.Chúng tôi đã và đang hợp tác tích cực để thực hiện thành công những dự án đầu tư của cá nhân từ Bordier&Cie Bank, AFC Merchant Bank…

    Ngược lại, chúng tôi kết nối cho các cá nhân/công ty từ Việt nam có nhu cầu đầu tư, khai thác thị trường nước ngoài với các đối tác tại Singapore, Nhật bản hay Trung Quốc (trên cơ sở kết hợp với một số công ty tư vấn quốc tế khác)

  • Tìm nguồn để hỗ trợ việc xuất khẩu hoặc việc nhận đơn đặt hàng gia công cho các nhà sản xuất.Chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho một số dự án xuất khẩu và gia công của các công ty như Goldsun Printing and Packaging JSC, Công ty chế tạo phụ tùng Tân Hoàng Anh.