Tìm nguồn hỗ trợ

Tìm nguồn để hỗ trợ việc xuất khẩu hoặc việc nhận đơn đặt hàng gia công cho các nhà sản xuất

Chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho một số dự án xuất khẩu và gia công của các công ty như Goldsun Printing and Packaging JSC, Công ty chế tạo phụ tùng Tân Hoàng Anh.